Jāņu naktī jāēd maizīte, lai visu gadu būtu pārticība

Līgo nakts un Jāņu diena ir brīnumu laiks, kad, ievērojot dažādas tradīcijas iespējams zīlēt nākotni un piepildīt vēlēšanās. Maizei ir īpaša nozīme latviešu tradīcijās, tāpēc iepazīstinām ar latviešu tautas un Fazer Latvija ticējumiem, kuri palīdzēs iegūt dabas un apkārtējo labvēlību, saticību un pārticību.

  1. Jāņu naktī ap pusnakti jābrien pa ūdeni ar diviem maizes kukulīšiem rokās, tad rītā būs nauda kurpēs sabirusi un visu gadu būs maizīte, ko ēst.
  2. Ja Jāņu naktī iet rasā mazgāties un pēc tam bauda kviešu maizi, tad skaistums un veselība tiks iemantots visai dzīvei.
  3. Pļavās, kurām pāri Jāņu naktī iet līgotāji, kuri nes 5 maizes klaipus rokās, augs labāka zāle.
  4. Jāņu naktī vajag kailam ar rudzu maizi rokās apskriet ap labības lauku, tad augs labāka raža.
  5. Jāņu naktī meitai jāuzliek galvā rožu vainags un jāstāv krustcelēs. Kurš puisis meitu pirmais satiks un padalīsies ar maizes šķēli, tas būs viņas nākamais vīrs.
  6. Ja meitas grib, lai augtu gari mati, tad Jāņu naktī pusnaktī vajag matos avota ūdeni saliet un mazu maizes klaipiņu apēst, lai būtu gan gari mati, gan spēks tos stalti nest.