Fazer informācijas sniegšanas pakalpojums ir svarīgs instruments, kas dod iespēju uzturēt augstu biznesa ētikas līmeni, un sekmēt klientu un sabiedrības uzticību mūsu darbam. Fazer piedāvā informācijas sniegšanas iespēju saviem darbiniekiem un ārējām struktūrām.

Visiem Fazer darbiniekiem ikdienas darbā ir pienākums ievērot Fazer Grupas ētikas principus, politikas, noteikumus un normatīvos aktus. Informācijas sniegšanas ir instruments, kuru var izmantot, lai labticīgi ziņotu, ja ir nopietnas aizdomas par pārkāpumu.

Būtu jāziņo, ja tiek novēroti:

• “kukuļi” vai neatbilstošas dāvanas
• konkurences likumu pārkāpumi
• datu aizsardzības likumu pārkāpumi
• citi nopietni likumu vai Fazer Grupas ētisko principu pārkāpumi

Ikviens var sniegt informāciju anonīmi. Ārējas struktūras nodrošinātais informācijas sniegšanas pakalpojums tiek šifrēts un aizsargāts ar paroli. Netiek saglabāti metadati, un IP adresēm nevar izsekot. Tādējādi anonīmo informācijas sniedzēju nevar identificēt. Anonīmais informācijas sniedzējs pēc ziņojuma iesniegšanas saņem ID un paroli. Informācijas sniedzējs var pieteikties sistēmā, izlasīt darba grupas atbildes un nosūtīt atbildes ziņojumus.

Informācijas sniegšanas ziņojumi ir pieejami Fazer informācijas sniegšanas darba grupai un nepieciešamības gadījumā — arī citām konkrētām personām. Lietas tiek izskatītas, ņemot vērā visu iesaistīto personu intereses. Kad lieta tiek slēgta vai vairs nav nepieciešama, personas dati tiek izdzēsti vai padarīti anonīmi.