Ņina Podiņa – darba aizsardzības speciāliste SIA "Fazer Latvija" Tehniskajā nodaļā strādā kopš 2006.gada un sauc to par savu sapņu darbu. Šobrīd Ņina studē darba aizsardzību maģistrantūrā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba aizsardzības institūtā.

– Kā pie jums atnāca darba drošības speciālista profesija?


– Saistība ar maizi un maizes cepšanu man nāk no ģimenes – gan tēvocis, gan vecākā māsa maiznīcā nostrādājuši ilgus gadus. Tāpēc, kad vēl mācījos vidusskolā, vasaras brīvlaikā sāku strādāt maiznīcā "Druva" Rīgā. Pēc tam "Druva" apvienojās ar "Ogres maiznieku", pārcēlās uz Ogri un no 2001.gada te ir Fazer maiznīca. Esmu strādājusi dažādos amatos - sāku ar vienkāršāko: strādāju saiņošanā, tad kā palīgs formēšanā, pēc tam cepu maizi, ir pieredze arī maizes komplektēšanā. Atgriežoties no bērna kopšanas atvaļinājuma, man piedāvāja darbu SIA "Fazer Latvija" Tehniskajā nodaļā, kur vēlāk kļuvu par darba aizsardzības speciālistu.


Esmu pabeigusi RTU, kur ieguvu bakalaura grādu personāla vadībā. Kā savu diplomprojekta tēmu izvēlējos darba aizsardzību. Negaidīju, ka šī tēma mani tik ļoti aizraus, bet laikam jau izvēle nebija nejauša. Man vienmēr ir bijusi interese par drošību, es vienmēr cenšos būt uzmanīga, domāju, kā drošāk, paredzu to, kas varētu notikt. Man ir laba iztēle… Redzot situāciju, es varu iedomāties, kas varētu būt tālāk. Bez tam, dziļi sirdī, es laikam esmu inženiere - man patīk tehniskas lietas.


– Vai tā, kā esat iztēlojusies, arī darbā notiek?


– Apzinoties, kas var notikt, es daru visu, lai tā nenotiktu. Vienkāršākais salīdzinājums ir ar mājām. Piemēram, ja mājās ir mazs bērns un kādai no mēbelēm ir ass stūris, par to jāpadomā iepriekš. Darbavietā, ja kaut kas rotē, jāpadomā, kā to norobežot, pasargājot darbiniekus no nelaimes gadījumiem. Fazer darba aizsardzības pasākumiem pievērš lielu uzmanību. Tāpēc darbinieki te jūtas droši.


Katrs pats ir atbildīgs par savu drošību, pirmkārt, ievērojot darba instrukcijas, tāpēc manā darbā komunikācijai ar darbiniekiem ir ļoti būtiska loma. Ar cilvēkiem ir jārunā, jāstāsta un ik pa laikam jāatkārto jau reiz sacītais. Jautājumu ir daudz. Šajā ziņā man ir viegli! Man patīk runāt ar cilvēkiem, un daudzus kolēģus pazīstu no tā laika, kad es pati strādāju ceptuvē.


Pirms gadiem 15 – 20 par darba aizsardzības jautājumiem tik daudz nerunāja, nedomāja, tam nepievērsa tik lielu uzmanību. Mūsdienās šis temats ir vairāk aktuāls un cilvēki vairāk piedomā pie tā, ko viņi dara.


– Uzsākot darbu jaunā vietā, darbinieks parakstās darba drošības žurnālā.


– Vispirms jebkuram jaunam darbiniekam ir apmācības, tikai tad parakstās. Apmācības ilgst apmēram stundu, bet parasti tas aizņem vairāk laika, jo vienmēr ir jautājumi. Sākotnējā apmācība ir individuāla, pēc tam tiek veiktas regulārās apmācības grupās – vismaz reizi gadā. Pie mums, Fazer, mācības notiek biežāk nekā to prasa likumdošana. Mums ir svarīgi, lai ikviens mūsu darbinieks vienmēr mājās atgriežas sveiks un vesels. Pati ikdienā sekoju līdzi drošības jautājumiem, kurus ir vērts apskatīt padziļināti, piemēram par ugunsdrošību. Tāpēc arī šovasar visiem darbiniekiem rīkojām praktiskas apmācības, kur katram ar ugunsdzēšamo aparātu bija jānodzēš liesmas.


– Cepot maizi, ir augsta temperatūra. Vai darbinieki zina, kā rīkoties, ja telpā radies, piemēram, piedūmojums?


– Mums ir automātiskā evakuācijas apziņošanas sistēma un visiem Fazer darbiniekiem ir strikti jāievēro noteikumi un rekomendācijas. Primāri tā ir ugunsdrošība un darba drošība.


SIA "Fazer Latvija" ir Ogres novada lielākais darba devējs, dažādi dienesti pārbaudes pie mums veic regulāri. Jau minēju, ka katrs par savu drošību atbild pats, jo viens darba drošības speciālists visiem vairāk nekā 300 darbiniekiem vienlaikus klāt nevar izstāvēt. Tāpēc, gribu uzteikt savus kolēģus, kas apzinās drošas darba vides pamatprincipus – paši ievēro instrukcijas, iesaka uzlabojumus un pamāca savus kolēģus, kas nedara visu, kā vajadzīgs.


– Darbinieki paši arī nāk pie jums pēc padoma?


– Jā! Nāk, jautā, stāsta. Ne tikai ražošanas darbinieki vien! Arī kolēģi birojā jautā, piemēram, par krēsla vai galda augstumu, apgaismojumu…


Kolēģi mani ir izvēlējuši par savu pārstāvi, sadarbībā ar Fazer vadības komandu. Fazer ir darbinieku pārstāvju institūcija, un ikviens izvēlēts pārstāvis ir darbinieks, kas papildus savam tiešajiem darba pienākumiem saņem informāciju gan no vadības, gan strādājošajiem, un strādā, lai veicinātu dialogu un kopīgo mērķu sasniegšanu. Esmu arī izvēlēta pārstāvēt Latviju starptautiskajās Fazer darbinieku sanāksmēs.


– Vai jūs ieteiktu Fazer kā darba devēju?


– Noteikti! Uzņēmumā ir ļoti daudz darīts, lai ikviens darbinieks savā darba vietā justos droši un ērti. Darbs nav viegls, bet visu laiku tiek ieviesti uzlabojumi, lai atvieglotu darbu un vienlaikus palielinātu efektivitāti. Fazer mēs esam komanda, kas rūpējas cits par citu.


Es strādāju savu sapņu darbu, un katru dienu uz darbu nāku ar prieku. Mans darbs ir ļoti daudzpusīgs - ir nedaudz no medicīnas, ir saistība ar tehniku un vienlaikus šis ir darbs ar cilvēkiem. Mans galvenais uzdevums ir gādāt, lai ikvienam Fazer darbiniekam būtu viegli, ērti un droši strādāt!


Pievienojies Fazer komandai!