2022. gada novembris

6.sadaļā esam pievienojuši informāciju, ka ar produkta atsauksmi un pieprasījumu saistītos personas datus mēs varam arī izpaust mūsu izplatītājiem atsauksmju un pieprasījumu raitas apstrādes nolūkos.

Informācijai par pakalpojumiem / mobilajai lietotnei MyFazer esam pievienojuši informāciju, ka ar lietotnes lietotāja piekrišanu varam vākt arī atrašanās vietas datus, lai nosūtītu mērķtiecīgas reklāmas.

2022. gada septembris

1. sadaļā esam pievienojuši informāciju, ka mēs vācam datus arī no informatīvo izdevumu abonementiem, kā arī apstrādājam preses pārstāvju un influenceru personas datus un iegūstam influenceru informāciju no mūsu pakalpojumu sniedzēja Cision.

2. sadaļā esam norādījuši mūsu apstrādāto datu tipus.

4. sadaļā esam norādījuši apstrādes nolūku juridiskos pamatojumus.

6. sadaļā esam sīkāk aprakstījuši datu izpaušanu, pamatojoties uz juridiskajām saistībām, un mūsu darbībās izmantotos partnerus, kuri ir personas datu apstrādātāji.

Fazer Group ir nodibinājis Fazer Poland sp. z o.o., kas ir pievienots 10. sadaļā kā datu pārzinis.

2022. gada aprīlis

2. sadaļā esam pievienojuši informāciju, ka arī uzņēmumu vai citu organizāciju pārstāvju personas dati tiek ievākti saistībā ar piekļuves pārvaldību vai dalību apmācībās.

6. sadaļā esam pievienojuši informāciju, ka ar produkta atsauksmi un pieprasījumu saistītos personas datus mēs varam izpaust mazumtirdzniecības operatoram vai zīmola īpašniekam atsauksmju un pieprasījumu raitas apstrādes nolūkos.

Fazer Group ir iegādājies uzņēmumu Trensums Food AB, kas ir pievienots datu pārziņu sarakstam 10. sadaļā.

Sadaļā, kas attiecas uz pakalpojuma specifisko informāciju, esam pievienojuši informāciju par mūsu jauno maiznīcas “Veikals veikalā” tiešsaistes veikalu.

2021. gada oktobris

Mēs esam pievienojuši informāciju 4. sadaļā par datu apstrādi krāpšanas novēršanas un atbilstības ievērošanas nolūkā.

2021. gada jūnijs

Pakalpojuma specifiskajai informācijai un 7.7. sadaļai, kurā ir iekļauts apraksts par Fazer tiešsaistes veikaliem, mēs esam pievienojuši Fazer Café konditoreju, kā arī pasūtīšanas un paņemšanas pakalpojumu. No tām pašām sadaļām mēs esam izņēmuši Fazer Bakeries tiešsaistes veikalu pēc tā darbības pārtraukšanas.

No 10. sadaļas esam izņēmuši datu pārziņus, kuri ir apvienojušies ar citiem Fazer uzņēmumiem, Kaslink Aito Oy, Kaslink Foods Oy, Kaslink Oy un Fazer Konfektyr AB.

No pakalpojuma specifiskajiem datiem esam izņēmuši datus par lietotni My Gateau, kopš vairs to nenodrošinām, un precizējuši datus, pievienojot informāciju par mobilo lietotni MyFazer arī zem virsraksta, kas attiecas uz mobilajām lietotnēm.

Esam precizējuši informāciju par sīkfailu izmantošanu un noskaidrojuši informāciju par mērķa mārketingu 2., 3. un 4. sadaļā.

2020. gada oktobris

Mēs esam pievienojuši informāciju 1. sadaļā par to, kur vācam datus, ka varam iegādāties kontaktinformāciju par biznesa klientiem un citām ieinteresētajām pusēm no pakalpojuma sniedzējiem.

7. sadaļa. “Vai mēs nosūtām jūsu datus ārpus ES vai EEZ (“trešo valstu”) robežām?” ir atjaunināta, lai iekļautu Eiropas tiesas lēmuma “Schrems 2” sekas un to, ka vairs nav spēkā ES/ASV konfidencialitātes vairoga pārneses mehānisms.

Teksts par pakalpojumu Fazer Brainhow un lietotni MyFazerCafé ir izdzēsts no pakalpojumam specifiskās informācijas, jo šo pakalpojumu sniegšana ir izbeigta.

2020. gada jūlijs

Informācija tika atjaunināta, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu sīkfailu politikā, kas paredz, ka vairumā gadījumu sīkfailu izvietošanai nepieciešama lietotāja piekrišana. Mēs arī precizējām sadaļu “Analīze, statistikas apkopošana un uzņēmējdarbības, produktu un pakalpojumu attīstība”. Tāpat mēs precizējām punktu par datu glabāšanas ilgumu. 

Mēs papildinājām ar informāciju par jaunajiem tīmekļa veikaliem 7. sadaļu “Vai mēs nosūtām jūsu datus ārpus ES vai EEZ (“trešo valstu”) robežām?”.

Datu pārziņu saraksts tika papildināts ar informāciju par trīs Kaslink uzņēmumu gaidāmo apvienošanos ar Fazer Finland Oy.

Mēs esam pievienojuši informāciju par Gateau mobilo lietotni.

Sadaļa par MyFazer lojalitātes programmu tika atjaunināta un tagad ietver informāciju par sīkfailiem un tamlīdzīgām tehnoloģijām.

2020. gada februāris

Sadaļā Pārziņi tika noņemti pieci uzņēmumi, kas no 2019. gada jūnija vairs nepieder uzņēmumam Fazer Group, proti, Fazer Food Services Oy, Fazer Food Services AB, Fazer Food Services AS, Fazer Food Services A/S un Fazer Food OÜ.

Tika atjaunināta informācija par datu pārsūtīšanu ārpus ES vai EEZ robežām, lai atspoguļotu tāda lietotāja saskarnes izstrādes rīka ieviešanu, kura pakalpojumu sniedzējs un nolīgtais apakšuzņēmējs atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs.  

2019. gada decembris

Sadaļā “No kurienes mēs iegūstam datus?” esam pievienojuši informāciju par reģistrēšanos Fazer organizētajiem pasākumiem.

Esam papildinājuši aprakstu par to, cik ilgi mēs saglabājam jūsu datus attiecībā uz pievienotajām sadaļām par videonovērošanas sistēmām un piekļuves kontroles sistēmām.

Ar pakalpojumu saistītā informācija ir atjaunināta

  • Fazer Candy Store nosaukums ir mainīts uz Fazer Store. Fazer Store tiešsaistes veikala sadaļa ir atjaunināta ar informāciju par personas datu apstrādi saistībā ar gadījumiem, kad tiešsaistes veikals atgādina klientam par tā dēvēto pamesto iepirkumu grozu.
  • Sadaļa par tādu personas datu apstrādi, kas saņemti no Fazer Facebook lapām, un atbilstošo datu kontrolēšanu, kas tiek veikta kopā ar Facebook Ireland Limited.
  • Fazer telpu videonovērošanas sistēmu un piekļuves kontroles sistēmu apraksti.

Sadaļā Kontrolieri esam pievienojuši trīs uzņēmumus, ko Fazer Group iegādājās 2019. jūnijā, proti, Kaslink Oy, Kaslink Aito Oy un Kaslink Foods Oy. Oy Karl Fazer Ab darbojas kā personas datu kopīgais kontrolieris kopā ar Fazer Group trim iepriekš minētajiem jaunajiem meitasuzņēmumiem, kas ir paši savas darbības kontrolieri.

2019. gada jūnijs

Informācija par datu pārsūtīšanu ārpus ES vai EEZ robežām (“trešās valstis”) ir atjaunināta, lai atspoguļotu krājumu un transportēšanas pārvaldības pakalpojumu sniedzēja izmantošanu, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un izmanto apakšuzņēmējus trešajās valstīs.

2019. gada maijs

Ar pakalpojumu saistītā informācija ir atjaunināta

  • MyFazer pakalpojuma sadaļa ir noņemta šī pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas dēļ.

2018. gada maijs

Fazer Group ir turpinājusi un paātrinājusi sagatavošanos ES vispārējai datu aizsardzības regulai, kas stāsies spēkā 2018. gada maijā. Vienlaikus esam pārskatījuši mūsu Konfidencialitātes politiku. Rezultātā varam precīzāk un skaidrāk aprakstīt, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Papildus esam uzlabojuši Konfidencialitātes politikas izkārtojumu, lai to būtu vieglāk lasīt. 

Galvenās izmaiņas ir norādītas tālāk.

Pašreiz mūsu Konfidencialitātes politikā aprakstīts arī tas, kā tiek veikta jūsu personas datu apstrāde, kad veicat ar mums saziņu kā uzņēmuma vai citas organizācijas pārstāvis.

Esam izveidojuši sadaļu No kurienes mēs iegūstam datus? jūsu informēšanai.

Sadaļā Informācija par pakalpojumu aprakstīts, kādus personas datus mēs iegūstam no katra pakalpojuma un kādiem nolūkiem šie dati tiek izmantoti. Turpmāk varat viegli pārbaudīt visus apstākļus, kas saistīti ar jūsu datu apstrādi katrā pakalpojumā.

Sadaļā Kāda veida datus vācam? esam norādījuši to personas datu piemērus, ko savācam par jums. Piemēram, esam snieguši aprakstu, kā mēs apstrādājam ar jūsu veselību saistītos personas datus.

Sadaļā Sīkfaili esam norādījuši, kā Fazer Group izmanto sīkfailus. Varat izlasīt vairāk par sīkfailu izmantošanu šeit.

Esam izveidojuši aprakstu kādiem nolūkiem tiek izmantoti jūsu dati. Mūsu mērķis ir iespējami precīzi jums norādīt, kādiem nolūkiem un kāpēc tiek izmantoti jūsu personas dati.

Mēs esam papildinājuši aprakstu cik ilgi mēs saglabājam jūsu datus. Mēs saglabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams nolūkam, kāpēc jūsu dati tika savākti. Esam pievienojuši tabulu, kurā varat skatīt datu izmantošanu katra pakalpojuma nolūkiem un datu glabāšanas periodu kritērijus.

Turklāt esam norādījuši aprakstu kurš var apstrādāt jūsu datus. Piemēram, dažos pakalpojumos izmantojam trešās puses, kurām atklājam jūsu datus, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības. Šīs puses ietver maksājumu un transporta pakalpojumu sniedzējus.

Esam norādījuši aprakstu, kā mēs pārvietojam jūsu datus ārpus ES/EEZ, respektīvi, uz trešajām valstīm.

Papildus esam norādījuši aprakstu par to, pie kā varat vērsties, ja jums ir jautājumi par datu apstrādi.

Sadaļā Kontrolieri esam norādījuši visus kontrolierus, kas strādā uzņēmumā Fazer Group. Oy Karl Fazer Ab darbojas kā personas datu kontrolieris, kopā ar Fazer Group meitasuzņēmumiem, kas ir paši savas darbības kontrolieri.