2019. gada jūnijs

Informācija par datu pārsūtīšanu ārpus ES vai EEZ robežām (“trešās valstis”) ir atjaunināta, lai atspoguļotu krājumu un transportēšanas pārvaldības pakalpojumu sniedzēja izmantošanu, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un izmanto apakšuzņēmējus trešajās valstīs.

2019. gada maijs

Ar pakalpojumu saistītā informācija ir atjaunināta

  • MyFazer pakalpojuma sadaļa ir noņemta šī pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas dēļ.

2018. gada maijs

Fazer Group ir turpinājusi un paātrinājusi sagatavošanos ES vispārējai datu aizsardzības regulai, kas stāsies spēkā 2018. gada maijā. Vienlaikus esam pārskatījuši mūsu Konfidencialitātes politiku. Rezultātā varam precīzāk un skaidrāk aprakstīt, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Papildus esam uzlabojuši Konfidencialitātes politikas izkārtojumu, lai to būtu vieglāk lasīt. 

Galvenās izmaiņas ir norādītas tālāk.

Pašreiz mūsu Konfidencialitātes politikā aprakstīts arī tas, kā tiek veikta jūsu personas datu apstrāde, kad veicat ar mums saziņu kā uzņēmuma vai citas organizācijas pārstāvis.

Esam izveidojuši sadaļu No kurienes mēs iegūstam datus? jūsu informēšanai.

Sadaļā Informācija par pakalpojumu aprakstīts, kādus personas datus mēs iegūstam no katra pakalpojuma un kādiem nolūkiem šie dati tiek izmantoti. Turpmāk varat viegli pārbaudīt visus apstākļus, kas saistīti ar jūsu datu apstrādi katrā pakalpojumā.

Sadaļā Kāda veida datus vācam? esam norādījuši to personas datu piemērus, ko savācam par jums. Piemēram, esam snieguši aprakstu, kā mēs apstrādājam ar jūsu veselību saistītos personas datus.

Sadaļā Sīkfaili esam norādījuši, kā Fazer Group izmanto sīkfailus. Varat izlasīt vairāk par sīkfailu izmantošanu šeit.

Esam izveidojuši aprakstu kādiem nolūkiem tiek izmantoti jūsu dati. Mūsu mērķis ir iespējami precīzi jums norādīt, kādiem nolūkiem un kāpēc tiek izmantoti jūsu personas dati.

Mēs esam papildinājuši aprakstu cik ilgi mēs saglabājam jūsu datus. Mēs saglabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams nolūkam, kāpēc jūsu dati tika savākti. Esam pievienojuši tabulu, kurā varat skatīt datu izmantošanu katra pakalpojuma nolūkiem un datu glabāšanas periodu kritērijus.

Turklāt esam norādījuši aprakstu kurš var apstrādāt jūsu datus. Piemēram, dažos pakalpojumos izmantojam trešās puses, kurām atklājam jūsu datus, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības. Šīs puses ietver maksājumu un transporta pakalpojumu sniedzējus.

Esam norādījuši aprakstu, kā mēs pārvietojam jūsu datus ārpus ES/EEZ, respektīvi, uz trešajām valstīm.

Papildus esam norādījuši aprakstu par to, pie kā varat vērsties, ja jums ir jautājumi par datu apstrādi.

Sadaļā Kontrolieri esam norādījuši visus kontrolierus, kas strādā uzņēmumā Fazer Group. Oy Karl Fazer Ab darbojas kā personas datu kontrolieris, kopā ar Fazer Group meitasuzņēmumiem, kas ir paši savas darbības kontrolieri.