Kad apmeklējat Fazer Group (turpmāk Fazer) tiešsaistes vai mobilos pakalpojumus, jūsu ierīce automātiski saņem vienu vai vairākus sīkfailus, kas no mūsu pakalpojumiem tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu. Sīkfailus, ko uz jūsu pārlūkprogrammu nosūta Fazer tiešsaistes vai mobilais pakalpojums, varat pārbaudīt un pārvaldīt, izmantojot katra pakalpojuma sīkfailu sarakstu. Saraksts ir atrodams zem pogas Show details (Rādīt detaļas), kas redzama paziņojumā par sīkfailiem.

Kas ir sīkfaili?

Sīkfails ir mazs teksta fails. Sīkfaili tiek iedalīti sesijas un pastāvīgajos sīkfailos. Sesijas sīkfaili tiek izdzēsti, kad aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgie sīkfaili paliek jūsu ierīcē noteiktu laika posmu, kas definēts sīkfailā, un pēc tam tiek izdzēsti. Šie sīkfaili var tikt atjaunoti katru reizi, kad apmeklējat tiešsaistes vai mobilo pakalpojumu, kas ievietojis sīkfailu. Dažos gadījumos sīkfaila savāktie dati ļauj identificēt personu, piemēram, pēc personas IP adreses.

Sīkfailu veidi

Sīkfailus iedala pirmo un trešo pušu sīkfailos. Pirmās puses sīkfails pieder tiešsaistes vai mobilajam pakalpojumam, kuru lietojat, turpretim trešās puses sīkfaili pieder trešajām pusēm, piemēram, tīmekļa analīzes programmatūrai.

Kāpēc mēs izmantojam sīkfailus?

Mēs izmantojam sīkfailus, lai vāktu informāciju, piemēram, par to, kā lietojat mūsu tiešsaistes vai mobilos pakalpojumus, kāda veida produkti vai pakalpojumi jūs interesē un vai esat iepriekš izmantojis mūsu tiešsaistes vai mobilos pakalpojumus. Šo informāciju mēs izmantojam, lai jums nodrošinātu aizvien labākas mūsu tiešsaistes un mobilo pakalpojumu iespējas, pārraudzītu šo pakalpojumu lietojumu, izstrādātu savus produktus un pakalpojumus, kā arī plānotu savu mārketinga darbu. Sīkfaili sniedz mums iespēju atcerēties jūsu izvēlētos iestatījumus un jūsu preferences attiecībā uz pakalpojumu lietošanu. Tie arī mums palīdz nodrošināt jums saturu, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt.

Cik ilgi sīkfaili paliek ierīcē?

Sīkfailu darbības periodi atšķiras. Sesijas sīkfaili tiek izdzēsti, jums aizverot pārlūkprogrammu, savukārt pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti ilgāk. Detalizētāku informāciju par sīkfailu glabāšanas laiku skatiet sīkfailu sarakstā, kas pieejams zem pogas Show details (Rādīt detaļas). Mēs glabāsim jūsu informāciju tik ilgi, cik nepieciešams konkrētam nolūkam vai līdz varēsim uzskatīt, ka informācija vairs nebūs nepieciešama. Piemērs. Kad apmeklējat mūsu interneta veikalu, sīkfailiem ir jāatceras jūsu dati, lai pirkumu grozs darbotos vajadzīgajā veidā. Ja vēlāk atgriežaties interneta veikalā un vēlaties turpināt iepirkšanos, jums nevajag atkārtoti veikt izvēli. Sīkfaili atceras informāciju tik ilgi, līdz varam uzskatīt, ka vairs neatsāksiet iepirkšanos.

Vai varu apmeklēt tiešsaistes vai mobilo pakalpojumu, ja esmu noraidījis sīkfailu lietošanu?

Jā. Jūs varat apmeklēt tiešsaistes vai mobilo pakalpojumu arī tad, ja esat noraidījis sīkfailu lietošanu. Tomēr ņemiet vērā, ka dažām funkcijām, piemēram, iepirkumu grozam, aptaujām un loterijām, kā arī rīkiem sīkfailu izmantošana ir nepieciešama, un, ja esat bloķējis sīkfailus, tās var darboties ar traucējumiem vai nedarboties vispār.  Ja noraidāt sīkfailu lietošanu vai labojat to lietošanas iestatījumus, jūsu ierīce saņem sīkfailu, kas atceras izvēlētos iestatījumus. Taču šajā sīkfailā nav nekādu datu, kas ļautu identificēt lietotāju.

Kā var noraidīt sīkfailu lietošanu vai izdzēst sīkfailus?

Sīkfailu lietošanas iestatījumus varat mainīt, izmantojot saņemto paziņojumu par sīkfailiem vai savas pārlūkprogrammas iestatījumus. Tādu sīkfailu lietojumu, kuri nav nepieciešami tiešsaistes vai mobilā pakalpojuma darbībai, varat mainīt, noklikšķinot uz pogas, kas redzama paziņojumā par sīkfailiem blakus sīkfailu kategorijai. Tā ir iespēja pārvaldīt sīkfailu veidus, ko atļaujat izmantot tiešsaistes vai mobilajam pakalpojumam.

Vairākums pārlūkprogrammu pēc noklusējuma akceptē sīkfailu izmantošanu. Pārlūkprogrammas iestatījumus varat mainīt, lai sīkfailu lietošana tiktu noraidīta vai tiktu izdzēsti visi ierīcē atrastie sīkfaili. Ar sīkfailu izdzēšanu netiek pavisam apturēta sīkfailu izmantošana. Ja nevēlaties, lai jūsu ierīcē tiktu saglabāti sīkfaili, varat arī izmantot privātās pārlūkošanas režīmu. Dažādās pārlūkprogrammās sīkfaili tiek pārvaldīti dažādi. Pārlūkprogrammas iestatījumus varat mainīt, izpildot pārlūkprogrammas nodrošinātāja norādījumus. Fazer neuzņemas atbildību par šiem norādījumiem.

Mēs izmantojam arī trešo pušu sīkfailus. Google datu vākšanu un datu apstrādi varat novērst, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas papildinājumu, kas pieejams šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, vai izmantojot citus rīkus, ar ko novērst mārketingu vai monitoringu.  

Trešo pušu izmantotie sīkfaili un vāktie dati

Mēs izmantojam trešo pušu sīkfailus, piemēram, Google rīkus un analīzi, mārketinga darbību plānošanai un datu iegūšanai par to, kā tiek izmantoti mūsu tiešsaistes un mobilie pakalpojumi. Tas nozīmē, ka tad, kad apmeklējat mūsu tiešsaistes vai mobilos pakalpojumus, pakalpojumu sniedzēji var ievietot sīkfailus jūsu ierīcē.  Trešās puses var jūs identificēt, izmantojot savāktos sīkfailu datus. Trešo pušu sīkfailus, ko uz jūsu pārlūkprogrammu nosūta Fazer tiešsaistes vai mobilais pakalpojums, varat pārbaudīt un pārvaldīt, izmantojot katra pakalpojuma sīkfailu sarakstu. Saraksts ir atrodams zem pogas Show details (Rādīt detaļas), kas redzama paziņojumā par sīkfailiem.

Mēs varam izmantot Facebook, LinkedIn vai citu ekvivalentu pakalpojumu sniedzēju pikseļus, lai vāktu informāciju par jūsu kustību no Fazer tiešsaistes vai mobilajiem pakalpojumiem uz tādiem pakalpojumu sniedzējiem kā Facebook, LinkedIn vai tamlīdzīgiem un pretēji. Tas mums palīdz plānot savu produktu un pakalpojumu mārketingu, jo uzskatām, ka jums tas ir noderīgāks, ja ņemti vērā jūsu iepriekšējie mūsu tiešsaistes vai mobilo pakalpojumu apmeklējumi.

Mēs izmantojam arī sociālo tīklu papildinājumus, ar kuriem mūsu pakalpojumi var darboties, piemēram, Twitter un Facebook. Praktiski tas nozīmē to, ka lietotāji mūsu tiešsaistes pakalpojumos var izmantot, piemēram koplietošanas un patikšanas funkcionalitāti “Share” un “Like”. Ja esat akceptējis sīkfailu izmantošanu, šie pakalpojumu sniedzēji attiecīgi var vākt datus par mūsu tiešsaistes un mobilo pakalpojumu lietojumu.

Fazer neatbild par trešo pušu veikto datu apstrādi, sīkfailiem vai citām pārraudzības tehnoloģijām. Uz tām attiecas datu aizsardzības politikas un lietošanas noteikumi, ko noteikušas konkrētās trešās puses. Iesakām iepazīties ar šo trešo pušu (tostarp Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest) datu aizsardzības politikām un lietošanas noteikumiem.