Konfidencialitāte uzņēmumā Fazer

Šeit, uzņēmumā Fazer, vēlamies būt jūsu uzticēšanās vērti un esam apņēmušies ievērot atbildības augstākos standartus arī saistībā ar personas datu izmantošanu.

Mēs ievērojam jūsu datu subjekta tiesības, kā tas ir norādīts atbilstošajos datu aizsardzības likumos. Jūsu tiesības ietver, piemēram, tiesības piekļūt saviem personas datiem vai tos izdzēst, kā arī atcelt mārketinga atļauju, kuru iepriekš sniedzāt uzņēmumam Fazer.

Savas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi varat izmantot, sazinoties ar mums ar šajā tīmekļa vietnē atrodamās veidlapas starpniecību. Mums ir atsevišķas veidlapas klientiem, kas ir patērētāji, to klientu kontaktpersonām, kas ir uzņēmumi, piegādātājiem un citiem biznesa partneriem, kā arī darbiniekiem un pretendentiem uz kādu amatu.