​​SIA Fazer Latvija ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 4.2. “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros ir īstenojis projektu “SIA Fazer Latvija ražotnes attīstība”.

Projekts īstenots no 01.06.2020. līdz 31.05.2022.

Projekta mērķis bija modernizēt SIA Fazer Latvija ražotni un kāpināt pārdotās produkcijas apjomu līdz 23,45 tonnām līdz 2025. gadam.

Projekta ietvaros tika veikta ventilācijas sistēmas atjaunošana, kā arī tika iegādātas četras jaunas iekārtas: maizes krāsns, maizes dzesēšanas iekārta, maizes raudzēšanas iekārta un maizes iepakošanas iekārta.

Visi projekta mērķi sasniegti pilnā apmērā.

Projekta attiecināmās izmaksas bija EUR 1 957 302,28.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm