Mēs esam sociāli atbildīgi. 

Sociālā atbildība - viens no Fazer darbības stūrakmeņiem.

Fazer korporatīvā sociālā atbildība balstās uz uzņēmuma pamatvērtībām: klients, kvalitātes izcilība un komandas gars, un ir pamats uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai.

Sociālā atbildība aptver:
- ražošanu, kas organizēta, lai nepiesārņotu apkārtējo vidi,
- efektīvu resursu izmantošanu un sakārtotus ražošanas procesus;
- rūpes par darbiniekiem, nodrošinot drošus un labus darba apstākļus, apmācības kvalifikācijas paaugstināšanai, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, dotētas pusdienas un transports
- sociālu un labdarības projektu atbalsts.

 Atbalsts mazturīgajiem un aktīvam dzīvesveidam

Kopš uzņēmuma pirmsākumiem ar savu produkciju esam atbalstījuši un atbalstām dažādu nevalstisku organizāciju rīkotus labdarības projektus un attīstības projektus bērniem. Mūsu nozīmīgākais projekts ir ilglaicīgā sadarbība ar Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novada sociālajiem dienestiem, lai mūsu maizīti saņemtu tie, kam tā visvairāk vajadzīga - novadu maznodrošinātiem pensionāriem. Ar mūsu maizīti atbalstām arī Latvijas Sarkanā krusta patversmi „Gaiziņš. bērnu aktivitāšu centru „Ligzdiņa” Smiltenē, „Kraukļa fondu”, kas palīdz daudzbērnu ģimenēm u.c. organizācijas. Mūsu atbalstu saņem arī SOS Bērnu ciemati Valmierā un Īslīcē.
Fazer atbalsta bērnu un jauniešu sporta aktivitātes Ogres novadā, studentu organizētus projektus, kas veicina veselīgu dzīvesveidu.

 
INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

Fazer informācijas sniegšanas pakalpojums ir svarīgs instruments, kas dod iespēju uzturēt augstu biznesa ētikas līmeni, un sekmēt klientu un sabiedrības uzticību mūsu darbam. Fazer piedāvā informācijas sniegšanas iespēju saviem darbiniekiem un ārējām struktūrām.

Visiem Fazer darbiniekiem ikdienas darbā ir pienākums ievērot Fazer Grupas ētikas principus, politikas, noteikumus un normatīvos aktus. Informācijas sniegšanas ir instruments, kuru var izmantot, lai labticīgi ziņotu, ja ir nopietnas aizdomas par pārkāpumu.

Būtu jāziņo, ja tiek novēroti:

• “kukuļi” vai neatbilstošas dāvanas
• konkurences likumu pārkāpumi
• datu aizsardzības likumu pārkāpumi
• citi nopietni likumu vai Fazer Grupas ētisko principu pārkāpumi

Ikviens var sniegt informāciju anonīmi. Ārējas struktūras nodrošinātais informācijas sniegšanas pakalpojums tiek šifrēts un aizsargāts ar paroli. Netiek saglabāti metadati, un IP adresēm nevar izsekot. Tādējādi anonīmo informācijas sniedzēju nevar identificēt. Anonīmais informācijas sniedzējs pēc ziņojuma iesniegšanas saņem ID un paroli. Informācijas sniedzējs var pieteikties sistēmā, izlasīt darba grupas atbildes un nosūtīt atbildes ziņojumus.

Informācijas sniegšanas ziņojumi ir pieejami Fazer informācijas sniegšanas darba grupai un nepieciešamības gadījumā — arī citām konkrētām personām. Lietas tiek izskatītas, ņemot vērā visu iesaistīto personu intereses. Kad lieta tiek slēgta vai vairs nav nepieciešama, personas dati tiek izdzēsti vai padarīti anonīmi.